Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h. Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

(https://www.minv.sk/?volby-selfgov22).

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022

Výsledky hlasovania podľa obcí - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 (statistics.sk)


Zoznam volieb:

1 2 >