Samospráva

Obec Košecké Podhradie

018 31 Košecké Podhradie

Okres: Ilava

042 / 4473 328
0903 615 442

Správca cintorína

0911 167 842
obec@koseckepodhradie.sk

Starosta

Bc. Rastislav Čepák

0908 753 544
starosta@koseckepodhradie.sk

IČO: 00317870
DIČ: 2020610988