Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2029085143 Verejná telefónna služba Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120 €
227/2022 Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Pavol Suchomel
Dod.: Obec Košecké Podhradie
10 €
013/010/2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie Odb.: Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie
Dod.: Košecké Podhradie
4 000 €
013/011/2022 Finančná dotácia Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Košecké Podhradie
600 €
309070APU7 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
23 509.36 €
322 0296 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur Odb.: Košecké Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
776163-2 Sprístupnenie a poskytovanie pripojenia do siete internet a služby s tým súvisiace Odb.: Košecké Podhradie
Dod.: Global Network Systems s.r.o.
161.25 €
Generované portálom Uradne.sk