Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vranová, Prcuchová, Ďurčeková, Rafajová, Kontelíková

 08.07.2024


Zoznam článkov: